БУХГАЛТЕРСЬКИЙ АУТСОРСИНГ

Бухгалтерський аутсорсинг – передача суб’єктом господарювання на підставі договору функцій, пов’язаних з організацією, веденням бухгалтерського обліку і складання звітності, на обслуговування іншій компанії, що спеціалізується у цій галузі.

 

ТОВ «Податкові та юридичні супроводження» пропонує суб’єктам господарювання усіх форм власності різні варіанти аутсорсингу (супроводження). Це, як повний аутсорсинг, тобто ведення всієї бухгалтерії, так і передача в аусорсинг функцій по окремим ділянкам, наприклад, облік заробітної плати або складання звітності.

Переваги аутсорсингу:

•          забезпечення неупередженості та об'єктивності обліку;

•          відсутність необхідності розширення штату бухгалтерів, зменшення витрат на утримання бухгалтерії;

•          можливість залучати до роботи компетентних фахівців;

•          економія офісного простору і супутніх йому витрат;

•          послуги надаються безперервно (немає ні лікарняних, ні відпусток та ін.);

•          гарантія професійної відповідальності, яку надає компанія –аутсорсер.  

Наша компанія надає наступні бухгалтерські послуги:

 • організація бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності Замовника;
 • відображення на рахунках  бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з рухом коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, облік витрат, реалізації продукції, виконання робіт (послуг), а також фінансових, розрахункових та кредитних операцій;
 • здійснення контролю за дотриманням порядку оформлення первинних бухгалтерських документів;
 • підготовка та оформлення всієї звітності: податкової, статистичної тощо, на підставі даних первинних документів і бухгалтерських записів;
 • подання декларацій та звітів в державні органи, особисто або за допомогою електронної звітності;
 • ведення книги обліку доходів і витрат для фізичних осіб - підприємців;
 • ведення кадрового обліку;
 • розрахунку заробітної плати, відпускних, лікарняних та відповідних податків і зборів на фонд оплати праці;
 • проведення звірок взаєморозрахунків з контрагентами;
 • проведення звірок з податковими органами;
 • реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних, формування реєстрів з ПДВ;
 • формування пакету документів та подання повідомлення щодо «розблокування» податкових накладних;
 • оптимізація системи оподаткування;
 • розрахунок податків, зборів та інших платежів відповідно діючого законодавства, контроль за своєчасністю сплати;
 • супровід та надання роз'яснень під час перевірок замовника державними перевіряючими органами;
 • надання консультацій з питань оподаткування, з питань комерційної діяльності й керування.

Перелік необхідних послуг та порядок взаємодії узгоджується з кожним клієнтом індівідуально.

ЮРИДИЧНИЙ АУТСОРСИНГ

Юридичний аутсорсинг - це комплексне правове обслуговування юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, яке може включати будь-який спектр юридичних послуг.

 

Юридичний аутсорсинг є найкращою формою надання правової допомоги, що ґрунтується на принципах ефективності, зменшення витрат, командної роботи та індивідуальної відповідальності.

ТОВ «Податкові та юридичні супроводження» пропонує юридичним особам та приватним підприємцям повне комплексне юридичне обслуговування та юридичний супровід їх діяльності.

Переваги юридичного аутсорсингу:

 • юридичний аутсорсинг зменшує правові, майнові та фінансові ризики;
 • відсутність витрат на сплату податків і обов’язкових платежів, на заробітну плату штатного юриста та інших витрат (утримання робочого місця юриста, забезпечення його нормативною базою, спеціалізованою літературою, постійне підвищення кваліфікації: курси, тренінги, оплати соціального пакету та ін.);
 • гарантована конфіденційність, якість та своєчасність послуг, оскільки за це компанія відповідає своєю репутацією.

Комплексне юридичне обслуговування включає в себе такі види послуг:

 • перевірка та аналіз юридичної документації підприємства;
 • складання договору, корегування запропонованих клієнту контрагентами договорів, ведення переговорів з контрагентами з питань, пов’язаних з укладенням договору, з істотними умовами, правами та обов’язками сторін, з виконанням договору та розірванням договору;
 • правова експертиза документів, розроблення проектів документів (листів, заяв, скарг, договорів та інші);
 • претензійно-позовна робота (досудове врегулювання спору, складання претензій, позовних заяв);
 • консультації з питань застосування законодавства (цивільне і господарське право, митне та адміністративне право, податкове право, трудове та житлове право...);
 • консультування та складення документів з питань виконавчого провадження;
 • представництво Ваших інтересів в органах державної влади та місцевого самоврядування з питань, пов'язаних з господарською діяльністю;
 • представництво інтересів в господарських, адміністративних судах та судах загальної юрисдикції (усіх інстанцій), а також в процедурі виконавчого провадження;
 • супровід корпоративних змін в компанії (змін керівництва, видів діяльності, учасників, адреси тощо);
 • надання інших правових послуг.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Ми знаходимось:

м. Кременчук, вул. Халаменюка, 5а
+38 (068) 074-02-02, +74-02-02
Email: info@taxlegal.help
Skype: taxlegal

Залишилися питання? Пишіть!