БУХГАЛТЕРСЬКИЙ АУТСОРСИНГ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ АУТСОРСИНГ

Бухгалтерський аутсорсинг – передача суб’єктом господарювання на підставі договору функцій, пов’язаних з організацією, веденням бухгалтерського обліку і складання звітності, на обслуговування іншій компанії, що спеціалізується у цій галузі.

 

ТОВ «Податкові та юридичні супроводження» пропонує суб’єктам господарювання усіх форм власності різні варіанти аутсорсингу (супроводження). Це, як повний аутсорсинг, тобто ведення всієї бухгалтерії, так і передача в аусорсинг функцій по окремим ділянкам, наприклад, облік заробітної плати або складання звітності.

Переваги аутсорсингу:

•          забезпечення неупередженості та об'єктивності обліку;

•          відсутність необхідності розширення штату бухгалтерів, зменшення витрат на утримання бухгалтерії;

•          можливість залучати до роботи компетентних фахівців;

•          економія офісного простору і супутніх йому витрат;

•          послуги надаються безперервно (немає ні лікарняних, ні відпусток та ін.);

•          гарантія професійної відповідальності, яку надає компанія –аутсорсер.  

Наша компанія надає наступні бухгалтерські послуги:

 • організація бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності Замовника;
 • відображення на рахунках  бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з рухом коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, облік витрат, реалізації продукції, виконання робіт (послуг), а також фінансових, розрахункових та кредитних операцій;
 • здійснення контролю за дотриманням порядку оформлення первинних бухгалтерських документів;
 • підготовка та оформлення всієї звітності: податкової, статистичної тощо, на підставі даних первинних документів і бухгалтерських записів;
 • подання декларацій та звітів в державні органи, особисто або за допомогою електронної звітності;
 • ведення книги обліку доходів і витрат для фізичних осіб - підприємців;
 • ведення кадрового обліку;
 • розрахунку заробітної плати, відпускних, лікарняних та відповідних податків і зборів на фонд оплати праці;
 • проведення звірок взаєморозрахунків з контрагентами;
 • проведення звірок з податковими органами;
 • реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних, формування реєстрів з ПДВ;
 • формування пакету документів та подання повідомлення щодо «розблокування» податкових накладних;
 • оптимізація системи оподаткування;
 • розрахунок податків, зборів та інших платежів відповідно діючого законодавства, контроль за своєчасністю сплати;
 • супровід та надання роз'яснень під час перевірок замовника державними перевіряючими органами;
 • надання консультацій з питань оподаткування, з питань комерційної діяльності й керування.

Перелік необхідних послуг та порядок взаємодії узгоджується з кожним клієнтом індівідуально.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Ми знаходимось:

м. Кременчук, вул. Халаменюка, 5а
+38 (068) 074-02-02, +74-02-02
Email: info@taxlegal.help
Skype: taxlegal

Залишилися питання? Пишіть!